Ny Medlemsdatabase

Ny Medlemsdatabase

Norsk Amatørteaterforbund har over lengre tid arbeidet for å få på plass NY MEDLEMS DATABASE for sine medlemmer. Om kort tid er dette arbeidet ferdig og våre medlemmer vil kunne ta databasen i bruk. Den gamle databasen stenges og så snart den nye er klar til bruk, vil alle våre medlemmer få tilgang på denne. Dette gjøres ved at alle mottar en e-post med brukernavn og passord til sine sider.

Brukergrensesnittet i den nye databasen blir svært likt det som har vært i den gamle. Det vil si at du fortsatt kan registrere medlemmene i laget, legge inn produksjoner og kurs, og kommunisere direkte med medlemmene via e-post. NATF vil fortsatt kunne sende ut informasjon til gruppens kontaktpersoner og til alle medlemmene i databasen. I tiden som kommer vil NATF ta kontakt med lagene for veiledning og ytterligere informasjon.

 

VOFO utlyser reisestipend for 2020

VOFO utlyser reisestipend for 2020

REISESTIPEND 2020
Voksenopplæringsforbundet utlyser reisestipend for studiereiser til utlandet. Formålet med Vofos reisestipendordning er å bidra til kompetanseheving, motivasjon og idéutvikling i opplæringsarbeidet i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner. Målgruppe er kurslærere, tillitsvalgte og ansatte i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner.

Du finner utfyllende informasjon om reisestipendet 2020 HER

Reisestipendet søkes elektronisk på http://www.voforeisestipend.no

Søknadsfrist innen 17. november 2019.

 

Lunner revy- og teatergruppe fyller 30 år

Lunner revy- og teatergruppe fyller 30 år

Lunner revy- og teatergruppe feirer i høst 30 årsjubileum. Veslesalen i Grindvolls storstue, Skoglimt var lørdag 13. oktober fylt med gjester og medvirkende. Det var mange tilbakeblikk, taler og fine ord. Varaordfører i Lunner overrakte blomster til styreleder i LURT, Jan Peter Lyngstad. Damen som startet det hele, Anne Kathrine Brodtkorb var også tilstede.

Kristin Friborg representerte Norsk Amatørteaterforbund og overrakte blomster til jubilanten.

Med 30 års jubileum nå høst som bakteppe, har Lunner revy- og teatergruppe valgt et gjensyn med «Trost i taklampa», som var første oppsetning etter oppstart i 1989. Forestillingen bygger på Alf Prøysens roman fra 1950 og utgangspunktet er samma manus som sist, men strammet inn fra rundt tre til rundt to timer og bearbeidet fra 34 til 20 roller. Musikken er komponert av Finn Ludt og Paul Dæhlen tar hånd om musikkarrangement og orkesterledelse. Prosjektansvarlig er Øivind Brenli som for øvrig spilte Snekkersve-broren med den dypeste stemmen i 1990 utgaven.

Det er flere store roller i «Trost i taklampa», hvor selveste gapatrosten Gunvor Smikkstua spilles av Anne Ingeborg B. Raade, handelsbetjenten Roy gestaltes av Rune Dalby og gårdsgutten Hjalmar spilles av Erling Desserud. Nesten alle i gjengen har sceneerfaring og er kjente fjes fra diverse forestillinger på Hadeland, men en debutant er det, Gudbrand Ohren Tvedt spiller rollen som Gunvors lillebror Oskar. Av dem som deltok i forestillingen for 30 år siden og som også er med nå, nevnes Jan Reidem, Marthe Ohren, Mari Lunder og Jan Peter Lyngstad

Momskompensasjon søknadsfrist 30. juni

Momskompensasjon søknadsfrist 30. juni

Norsk Amatørteaterforbund ønsker med dette å minne om at fristen for å søke momskompensasjon for regnskapsåret 2018 er 30. juni.
Å søke momskompensasjon for teaterlagets totale driftskostnader er en enkel måte å få inn penger i kassen.
I 2018 var det hele 57 teaterlag som søkte og 2.108.778,- kroner ble fordelt blant disse.

For å søke er det bare å fylle ut søknadsskjemaet og legge ved en kopi av regnskapet så ordner vi resten.
Pengene utbetales i midten av desember i år.

Her finner du:
Informasjon om ordningen
Søknadsskjema for NATF sine medlemslag
Egenerklæringsskjema for aksjeselskap

NB!
For å kunne søke MVA-kompensasjon må laget være registrert i Frivillighetsregistret
Hvis dere ikke allerede er registret der kan det gjøres HER

Momskompensasjon for regnskapsåret 2018

Momskompensasjon for regnskapsåret 2018

Nå er det igjen på tide å søke momskompensasjon!

Alle våre medlemslag, som er registrert i Frivillighetsregisteret og som har frivillig virksomhet som ikke er fortjenestebasert, kan søke momskompensasjon gjennom NATF.
NATF søker på vegne av alle sine medlemslag og tar seg av formalitetene som en service for medlemmene. NATF har valgt forenklet modell som betyr at en viss prosent av momsutgiftene vil bli refundert. Her finner du Lottstift sin informasjon om forenklet modell.

Dersom ditt medlemslag ønsker å søke momskompensasjon for regnskapsåret 2018 sender du inn søknadsskjema og årsmøtegodkjent, revidert regnskap for 2018. Grunnlaget det søkes momskompensasjon for er teaterlagets totale driftskostnader.

Søknadsfristen er 30. juni og NATF mottar momskompensasjonen fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet i desember. Momskompensasjonen utbetales uavkortet til medlemslagene så snart NATF mottar pengene.

For regnskapsåret 2017 var det 56 av NATF sine medlemslag som søkte om momskompensasjon og det ble utbetalt kr. 2 108 778,- i kompensasjon til disse. I år håper vi det er enda flere som vil benytte seg av ordningen.

Her finner du:
Informasjon om mva ordningen
Søknadsskjema for NATF sine medlemslag
Egenerklæringsskjema for aksjeselskap

Momskompensasjon – endring i forskrift

Momskompensasjon – endring i forskrift

Ny forskrift gjeldende fra 01. januar 2019

Kulturdepartementet har vedtatt ny forskrift for momskompenasjonsordningen til frivillige organisasjoner. Denne gjelder fra søknadsåret 2019, det vil si for regnskapsåret 2018. Endringene skal bidra til at små organisasjoner samlet sett skal få litt mer midler i ordningen. Departementet har videre gjort flere justeringer for å gjøre ordningen enklere for organisasjonene, samtidig som endringene skal sikre at midlene går til lag og foreninger med frivillig aktivitet.

Det har nå kommet krav om å være registrert i Frivillighetsregisteret for å kunne søke om momskompensasjon. Å registrere seg i Frivillighetsregisteret er gratis. Det er heller ingen årsavgift for å stå registrert her. Du finner mer informasjon om dette her .
Felles grense på 5 mill. kroner i driftskostnader for krav om revisjon av registrert eller statsautorisert revisor.
Krav om egenerklæringsskjema som dokumenterer frivillig innsats for aksjeselskap.

Norsk Amatørteaterforbund vil som tidligere år sende ut søknadsskjema tilpasset den nye forskriften om momskompensasjon, til sine medlemmer. Søknadsskjema sendes ut i begynnelsen av mai og søknadsfristen hos NATF vil være 30. juni.

Mer informasjon om ordningen og ny forskrift finner du her.

 

Teaterdagene takker for i år

Teaterdagene takker for i år

Her er noen av tilbakemeldingene vi fikk fra deltakerne på Teaterdagene 2018:

Positivt og lærerikt miljø, God mat, Gode kurslokaler, God stemning, FLOTT!, Kjempegøy, Forestillingene som ble vist var veldig fine og stod i samhørighet med alt, Godt opplegg, Feil Teater var helt rå!, Hyggelige mennesker, Oversiktlig arrangement, Dag Sørås var fantastisk, med mange gode innspill, Veldig interessant, Like bra som alltid, Bra med StandUp, Flott at det skje noe hele tiden, Alle forestillingene var veldig bra, Flott arrangement, Blir godt ivaretatt som deltaker av arrangør, God variasjon i kurstilbudet, Kult arrangement, Kjempebra opplegg, kommer utvilsomt tilbake, Bra velkomstarrangement, Gøy at det var høytidelig og lekent på samme tid, NM Teatersport – veldig bra!

Sett av helgen 20. – 22. september 2019 allerede nå!

Tema for Teaterdagene 2018 var Elefanten i rommet. Her kunne alle skrive «sin elefant» på en post-it lapp, og kanskje blir bidragene til «noe» på Teaterdagene 2019.

 

Glenn Friborg bidro med musikalske innslag under åpningen i Kulturhuset Banken og under avslutnings forestillingen på Tyrilisenteret.

Årets Bøhrre ble tildelt Tom Styve. Tom, som mange profesjonelle skuespillere, startet sin karriere i amatørteater og jobber nå som profesjonell skuespiller i Teater Innlandet. Hør Tom fortelle om sitt forhold til teater her.

Årets avslutnings forestilling var ved Vardeteatret som viste forestillingen «Fengselsfuglene hjelp jeg er fri – fri til hva?». For mer informasjon om Vardeteateret, ta kontakt med kunstnerisk leder på Vardeteatret på epost jo@vardeteatret.no

Teatersjef ved Nationatheatret Hanne Tømta åpnet Teaterdagene 2018.

 

 

 

 

Harald Impro vant årets NM Teatersport™ knepent foran ImproOperatørene med Bergen ImproBattle på tredjeplass.