Ny Medlemsdatabase

Ny Medlemsdatabase

Norsk Amatørteaterforbund har over lengre tid arbeidet for å få på plass NY MEDLEMS DATABASE for sine medlemmer. Om kort tid er dette arbeidet ferdig og våre medlemmer vil kunne ta databasen i bruk. Den gamle databasen stenges og så snart den nye er klar til bruk, vil alle våre medlemmer få tilgang på denne. Dette gjøres ved at alle mottar en e-post med brukernavn og passord til sine sider.

Brukergrensesnittet i den nye databasen blir svært likt det som har vært i den gamle. Det vil si at du fortsatt kan registrere medlemmene i laget, legge inn produksjoner og kurs, og kommunisere direkte med medlemmene via e-post. NATF vil fortsatt kunne sende ut informasjon til gruppens kontaktpersoner og til alle medlemmene i databasen. I tiden som kommer vil NATF ta kontakt med lagene for veiledning og ytterligere informasjon.

 

VOFO utlyser reisestipend for 2020

VOFO utlyser reisestipend for 2020

REISESTIPEND 2020
Voksenopplæringsforbundet utlyser reisestipend for studiereiser til utlandet. Formålet med Vofos reisestipendordning er å bidra til kompetanseheving, motivasjon og idéutvikling i opplæringsarbeidet i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner. Målgruppe er kurslærere, tillitsvalgte og ansatte i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner.

Du finner utfyllende informasjon om reisestipendet 2020 HER

Reisestipendet søkes elektronisk på http://www.voforeisestipend.no

Søknadsfrist innen 17. november 2019.

 

Lunner revy- og teatergruppe fyller 30 år

Lunner revy- og teatergruppe fyller 30 år

Lunner revy- og teatergruppe feirer i høst 30 årsjubileum. Veslesalen i Grindvolls storstue, Skoglimt var lørdag 13. oktober fylt med gjester og medvirkende. Det var mange tilbakeblikk, taler og fine ord. Varaordfører i Lunner overrakte blomster til styreleder i LURT, Jan Peter Lyngstad. Damen som startet det hele, Anne Kathrine Brodtkorb var også tilstede.

Kristin Friborg representerte Norsk Amatørteaterforbund og overrakte blomster til jubilanten.

Med 30 års jubileum nå høst som bakteppe, har Lunner revy- og teatergruppe valgt et gjensyn med «Trost i taklampa», som var første oppsetning etter oppstart i 1989. Forestillingen bygger på Alf Prøysens roman fra 1950 og utgangspunktet er samma manus som sist, men strammet inn fra rundt tre til rundt to timer og bearbeidet fra 34 til 20 roller. Musikken er komponert av Finn Ludt og Paul Dæhlen tar hånd om musikkarrangement og orkesterledelse. Prosjektansvarlig er Øivind Brenli som for øvrig spilte Snekkersve-broren med den dypeste stemmen i 1990 utgaven.

Det er flere store roller i «Trost i taklampa», hvor selveste gapatrosten Gunvor Smikkstua spilles av Anne Ingeborg B. Raade, handelsbetjenten Roy gestaltes av Rune Dalby og gårdsgutten Hjalmar spilles av Erling Desserud. Nesten alle i gjengen har sceneerfaring og er kjente fjes fra diverse forestillinger på Hadeland, men en debutant er det, Gudbrand Ohren Tvedt spiller rollen som Gunvors lillebror Oskar. Av dem som deltok i forestillingen for 30 år siden og som også er med nå, nevnes Jan Reidem, Marthe Ohren, Mari Lunder og Jan Peter Lyngstad

Momskompensasjon søknadsfrist 30. juni

Momskompensasjon søknadsfrist 30. juni

Norsk Amatørteaterforbund ønsker med dette å minne om at fristen for å søke momskompensasjon for regnskapsåret 2018 er 30. juni.
Å søke momskompensasjon for teaterlagets totale driftskostnader er en enkel måte å få inn penger i kassen.
I 2018 var det hele 57 teaterlag som søkte og 2.108.778,- kroner ble fordelt blant disse.

For å søke er det bare å fylle ut søknadsskjemaet og legge ved en kopi av regnskapet så ordner vi resten.
Pengene utbetales i midten av desember i år.

Her finner du:
Informasjon om ordningen
Søknadsskjema for NATF sine medlemslag
Egenerklæringsskjema for aksjeselskap

NB!
For å kunne søke MVA-kompensasjon må laget være registrert i Frivillighetsregistret
Hvis dere ikke allerede er registret der kan det gjøres HER

Momskompensasjon for regnskapsåret 2018

Momskompensasjon for regnskapsåret 2018

Nå er det igjen på tide å søke momskompensasjon!

Alle våre medlemslag, som er registrert i Frivillighetsregisteret og som har frivillig virksomhet som ikke er fortjenestebasert, kan søke momskompensasjon gjennom NATF.
NATF søker på vegne av alle sine medlemslag og tar seg av formalitetene som en service for medlemmene. NATF har valgt forenklet modell som betyr at en viss prosent av momsutgiftene vil bli refundert. Her finner du Lottstift sin informasjon om forenklet modell.

Dersom ditt medlemslag ønsker å søke momskompensasjon for regnskapsåret 2018 sender du inn søknadsskjema og årsmøtegodkjent, revidert regnskap for 2018. Grunnlaget det søkes momskompensasjon for er teaterlagets totale driftskostnader.

Søknadsfristen er 30. juni og NATF mottar momskompensasjonen fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet i desember. Momskompensasjonen utbetales uavkortet til medlemslagene så snart NATF mottar pengene.

For regnskapsåret 2017 var det 56 av NATF sine medlemslag som søkte om momskompensasjon og det ble utbetalt kr. 2 108 778,- i kompensasjon til disse. I år håper vi det er enda flere som vil benytte seg av ordningen.

Her finner du:
Informasjon om mva ordningen
Søknadsskjema for NATF sine medlemslag
Egenerklæringsskjema for aksjeselskap