Deprecated: Optional parameter $post_types declared before required parameter $location is implicitly treated as a required parameter in /dom23008/wp-content/plugins/monarch/monarch.php on line 3783

Deprecated: Creation of dynamic property Pagely_CDNLinksRewriterWordpress::$blogDir is deprecated in /dom23008/wp-content/mu-plugins/pagely-cdn/library.php on line 514
Ønsker fellesskap og forsikring (NB! hest er med!) - Norsk Amatørteaterforbund

Mye folk med – og to hester… (Foto: Steinar Saghaug.)

Det er alltid hyggelig å ønske nye medlemmer – eller i dette tilfellet, «tidligere medlemmer» med i NATF-fellesskapet igjen. Teaterlagene som er i Norsk Amatørteaterforbund har litt forskjellig begrunnelse for å være med.

Hans Christian Apenes og Lars Bj. Kristofersen i Østensjø teaterselskap (ØTS) svarer dette:
-Vi valgte å bli med i NATF igjen etter koronapausen fordi det er viktig for oss å tilhøre et større amatørteatermiljø. Det er også viktig for oss å være forsikret, blant annet med tanke på at vi har med to-tre store hester i stykket og de kommer nær scenen og nesten inn blant publikum. Bjørnson og frue ankommer for eksempel scenen med hest, vogn og to kusker gjennom skogsområdet nær Sarabråten. Henrik Wergeland kommer også til Sarabråten med hest.

Les mer om Sarabråten og kjentfolket som var innom der i vår aktivitetskalender: OSLO: Endelig tid for «Spillet om Sarabråten» – Norsk Amatørteaterforbund (natf.no)

Det handler altså om «Spillet om Sarabråten» – som skal spilles Østmarka lørdag 9. og søndag 10. september. Spillet – skrevet av Sigurd Senje – ble satt opp første gang i 1976, og er spilt på ruinene av Sarabråten med fra to til fem-seks års mellomrom – i alt 11 ganger. På rundt 1 1/2 time blir det presentert mer enn hundre års historie om dette spesielle stedet, som har dratt til seg «kjendiser», finfolk og fotfolk i fleng.

STIFTET FOR SPILLETS SKYLD
-Østensjø teaterselskap (ØTS) ble stiftet i 2019 for å få en egen organisering rundt «Spillet om Sarabråten». Tidligere var Østensjø kunstforening en viktig støttespiller for teaterstykket. Andre viktige støttespillere er Sarabråtens venner, Østmarkas venner og Østensjø historielag. Spillet ble sist satt opp og gjennomført i september 2018. Under koronaårene 2020-2022 hadde vi planer om å spille spillet igjen først i 2020, men fant snart ut at vi måtte droppe spillet dette året. Men også 2021 og 2022 forsvant for oss under koronaen fordi vi trenger et drøyt halvt års planlegging og øvelser, forteller de to informantene Hans Christian og Lars Bj.

MANGE MED – ALLE ALDRE
-Hvor mange er dere i gruppa nå – og hvilke aldersgrupper?
-Vi teller nå nær 50 medlemmer – i nesten alle aldersgrupper fra 8-9 år til godt over 70. Om lag 22 barn og unge i skolealder er med i spillet, og vi har også en god del unge voksne med i spillet.
-Hva er planene framover?
-Nå har vi startet øvelsene til årets spill. Så har vi i bakhodet at spillet ble satt opp første gang i 1976 med spillets forfatter Sigurd Senje og hans kone, Katrine Senje. som viktig støttespillere. Vi har dermed jubileumsår i 2026, da blir spillet 50 år. Det må jo sikkert markeres.

Vi tenker å sette opp «Spillet om Sarabråten» annet hvert år framover. I mellomår tenker vi å spille andre stykker og kurse oss for videre spennende amatørteaterarbeid – gjerne eventuelt i samarbeid med andre amatørteatergrupper på Østlandet, slutter Hans Christian Apenes (kong Oscar II i stykket) og Lars Bj. Kristofersen (Bjørnstjerne Bjørnson i stykket).

Velkommen i fellesskapet.