Regjeringen Stoltenberg la fram forslaget til statsbudsjett – og gikk av. I budsjettet foreslås kun en indeksregulering av tilskuddet til Norsk teaterråds nasjonale virksomhet og tilskuddet til medlemsorganisasjonene – slik som Norsk Amatørteaterforbund. En liten økning skyldes den nye støtteordningen «Teatermangfold».

Det er vel neppe trolig at den nye regjeringen Solberg vil komme med forslag til endringer på dette punktet.

Støtten til organisasjonene
Norsk teaterråd vurderer tilskuddet slik: Dette er et typisk mellomår på vårt område, og vi kunne naturligvis ønsket oss mer. Til sammenligning har vår søsterorganisasjon Norsk musikkråd fått forslag om samme økning som oss. Det gjelder også Noregs ungdomslag som ligger på samme post.

Når noen opplever kutt, så er det bra at vår type paraplyorganisasjon beholder samme høye nivå på tilskuddet: Er et tydelig signal på viktigheten vår som organisasjon ovenfor den nye regjeringen.

Frifond 
Frifond vies liten plass i forslaget til statsbudsjettet for 2014. For 2014 foreslås 51 mill. kroner (+3,5 %). Den største potten med penger som går til Frifond kommer utenom Stortinget (fra Norsk tipping). Teaterrådets vurdering av Regjeringens forslag: Tilskuddet til Frifond er overraskende lite i forhold til alle godord som Frifond får. Spørsmålet er hva som blir igjen til Frifond av tilskuddet som kommer fra Norsk tipping nå som tippenøkkelen foreslås endres. Kulturministeren varsler en nedgang i overskuddet fra Norsk tipping i 2013. Samtidig vil kulturfeltets andel øke (med 0,3%). Det endelige svaret på tilskuddet i 2014 vet vi først da overskuddet fra Norsk tipping er klart (våren 2014).

Spelfondet
Også Spelfondet vies liten plass i forslaget til statsbudsjettet. Teaterrådets vurdering: Tilskuddet til Spelfondet gjøres av Norsk kulturråd, og er derfor ikke synlig annet enn i rapporter til Kulturdepartementet. Imidlertid: Tilskuddet til Norsk kulturråd/Kulturfondet foreslås økt med 54,2 mill. kroner. Norsk teaterråd mener at deler av økningen bør gå til Spelfondet. Og vil følge dette opp utover høsten.