Skal? Skal ikke? Det telles på knappene

Fra forestillingen om Ridderspranget (Foto: Kristian Jensen)

Amatørteatergrupper over hele landet teller på knappene: skal vi starte opp igjen? Eller skal vi vente? Svaret er: Begge deler.

Her er det ingen fasit, men individuelle vurderinger. Det er forskjellige vurderinger av når avstandsregler mellom publikum vil lempes på, av hvor gode de offentlige ordningene er som skal sikre et minimum av økonomi, av hvor godt de forskjellige gruppene øvings- og spillelokaler fungerer. Og så videre, og så videre.

Lite konkret fra myndighetene
NB! 21. mai kom en avklaring om tiltak for å redusere risikoen ved å sette i gang: Les her: Ordning som reduserer risiko ved å sette gang er klar | Norsk Amatørteaterforbund (natf.no).

Følgende tekst er publisert før 21. mai: Det blir altså opp til hver enkelt gruppe hva de vil «ta sjansen på». Heller ikke myndighetene har mye konkret å komme med. En faggruppe leverte innspill til Kulturdepartementet i mars om for de som er vaksinert, eller tester negativt på hurtigtest, bør det være mulig kompensere for inngripende tiltak som 1 meter avstand og små kohorter. Men noe slik er det ikke tatt beslutning om. Det eneste som er kommet av håndfast informasjon fra regjeringen er gjenåpningsplanene, som sier noe om størrelsen på arrangementer innendørs og utendørs.

Det «tar av» i august
Vi har den siste tida gått gjennom alle nettsider og alle facebooksider til NATF-gruppene. Gjennom nettsider og epost har vi fått vite at lokale forhold har gjort at noen grupper allerede har gjennomført aktiviteter i år. Ikke alle sider vi har sjekket er oppdatert, men vi har endt opp med 20 tidfestede arrangement i kalenderen til høyre på nettsida. De første forestillingene vi har registrert, går teppet opp for allerede i slutten av mai/begynnelsen av juni. Så ser vi at det løsner for alvor i august, men vi ser også at noen allerede nå venter og planlegger med oppstart godt ut i neste år.

Det er et «etterslep» med en del utsatte forestillinger – men noen har også skrotet prosjekter de var i gang med for å begynne på nytt. Trine Brembo Stokland, daglig leder i DRAMAS, har tidligere her på natf.no informert om at DRAMAS (som jobber med rettigheter og formidler manus) i fjor behandlet vi 2865 søknader om manus til gjennomlesning; litt flere enn i 2019. -Jeg tror mange i gruppene har brukt tida på å lese manus og planlegge fram i tid, sier hun.

Mange grunner til å utsette/avlyse
NATF har fått tilgang til begrunnelser grupper har brukt når de har avlyst og dermed måttet returnere Frifond-midler. Her er noen sitater derfra:

  • Stor usikkerhet om hvilke restriksjoner og regler som vil gjelde til høsten gjør at vi har landet på denne avgjørelsen.
  • Med noen av aktørene og lydmannskap bosatt i Sverige lar ikke det seg gjøre ut fra gjeldende bestemmelser om grensepassering.
  • Vi ønsker ikke at nær halvparten av vårt trofaste publikum skal gå glipp av årets forestilling. Det hadde vært realiteten hvis vi skulle kjørt arrangementet ut fra det antall som er tillatt å samle nå.
  • Hensynet til publikum, frivillige og aktører kommer foran alt.
Del dette innlegget:

Relaterte innlegg